28.05.2024

586 млн. лв. повече плати НОИ за пенсии за първите 3 месеца на годината спрямо 2024 г.

С над 400 милиона лева повече са приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите три месеца на годината спрямо същия период на 2023 г.

Това сочат ежемесечните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

Към 31 март 2024 г. отчетените приходи в консолидирания бюджет на ДОО са общо 3 040,4 млн. лв., което представлява 23,6% изпълнение на плана за годината. Те са с 408,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г. Разходите възлизат на 5 713,1 млн. лв. или 23,5% от заложените в плана за годината, като са с 696,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г.

Най-голяма част от общите разходи са парите за пенсии. За периода те възлизат на 5 065,4 млн. лв., (23,4% от предвидените за годината). Разходите за пенсии са с 586 млн. лв. или с 13,1% повече спрямо първото тримесечие на 2023 г.

Пенсионерите по данни към март 2024 г. са 2 040 181, като за година те са се увеличили с 11 268 души или 0,6%. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 826,85 лв. и за една година нараства с 88,10 лв. или 11,9%. Средната пенсията за осигурителен стаж и възраст за март 2024 г. е 910,49 лв. В сравнение с третия месец на 2023 г. той е се повишава с 99,47 лв. или 12,3%.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към 31 март са в размер на 605,0 млн. лв. или 23,8% от заложените в плана за годината. Те са със 107,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 г.

Отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март 2024 г. са за общо 2 734,0 млн. лв.

Приходите в Учителския пенсионен фонд към 31 март възлизат на 25,5 млн. лв., което представлява 21,5% изпълнение на плана за годината. Те са с 4,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г. Разходите в размер на 23,9 млн. лв., което представлява 22,7% изпълнение на плана за годината, а спрямо същия период на 2023 г. се отчита увеличение с 3,5 млн. лв.

Във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ приходите към 31 март са в размер на 877,7 хил. лв., което представлява 35,1% изпълнение на плана за годината. Те са със 174,7 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2023 г.

Общо отчетените разходи към 31 март са 351,8 хил. лв.

Print Friendly, PDF & Email