07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

536 безработни от област Шумен са започнали работа през март

536 безработни са започнали работа през месец март, съобщиха от дирекция “Регионална служба по заетост”. На работа са постъпили и 77 младежи на възраст до 29 години, както и 26 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 501 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (118). Следват държавно управление (129), селско и горско стопанство (73), търговия (45) и образование (12). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 40 работни места.
Равнището на безработица в Шуменска област през март 2023 г. е 9,93%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 279, със 106 по-малко спрямо февруари 2023 г. (6385).
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 261, с 41 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (1 302). Равнището на безработица в града е 5,65%, с 0,18 процентни пункта. по-ниско от предходния месец (5,83%).

Print Friendly, PDF & Email