24.06.2024

536 безработни от област Шумен са започнали работа през март

536 безработни са започнали работа през месец март, съобщиха от дирекция “Регионална служба по заетост”. На работа са постъпили и 77 младежи на възраст до 29 години, както и 26 продължително безработни (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През март 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 501 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (118). Следват държавно управление (129), селско и горско стопанство (73), търговия (45) и образование (12). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 40 работни места.
Равнището на безработица в Шуменска област през март 2023 г. е 9,93%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 279, със 106 по-малко спрямо февруари 2023 г. (6385).
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 261, с 41 лица по-малко спрямо февруари 2023 г. (1 302). Равнището на безработица в града е 5,65%, с 0,18 процентни пункта. по-ниско от предходния месец (5,83%).

Print Friendly, PDF & Email