07.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

52 училища в област Добрич участват в национално външно оценяване в IV  клас

Национално външно оценяване /НВО/ в IV  клас се провежда в 52 училища в област Добрич. Допуснатите ученици до НВО в IV клас  в областта са 1 169, съобщават от Регионалното управление на образованието-Добрич.
Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити под формата на тест по Български език и литература – 26.05.2022 г. от 10:00 часа и по Математика – 27.05.2022 г. от 10:00 часа. 
Целта на НВО в 4 клас е да се измерят резултатите, заложени в стандартите за общообразователна подготовка и в учебните програми при равнопоставеност на учениците на национално равнище. Оценяването е анонимно в електронна среда. Участват оценители от цялата страна.
Оценките от изпитите по български език и литература  и по математика в IV клас служат за установяване на индивидуални пропуски и за анализи на резултатите от обучението на училищно и национално равнище.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email