28.05.2024

439 хора в нужда в Тервел ползват усругите „Топъл обяд” и „Домашен социален патронаж”

Двеста души в Община Тервел, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието – хора, които живеят в крайна бедност, с различни тежки заболявания, ограничаващи възможностите им за самоиздръжка, възрастни и самотно живеещи, ще получават от началота на янеари всеки ден порцион от супа, ястие и хляб, а поне веднъж седмично и десерт, приготвени в кухненския блок на Домашния социален патронаж в Тервел. Стойността на един храноден е до 3,20 лв. с ДДС.
За получавне на храна и реализиране на съпътстващи мерки (консултиране за ползване на различни социални услуги, предоставяне на информация за здравословен начин на живот и хранене и др.) по проекта „Топъл обяд” са подадени общо над 500 заявления. Одобрени като правоимащи по критерии на Агенцията за социално подпомагане са 352 души от градТервел и селата Божан, Безмер, Жегларци, Кочмар, Нова Камена, Орляк, Кладенци, Попгруево, Балик, Градница, Зърнево, Честименско, Главанци. Съгласно методика за оценка, одобрена от общината , от 352–ата правоимащи са определени 200 души за ползване на услугата „Топъл обяд“, като броят им съответства на капацитета на кухнята в Тервел, в която ще се приготвя храната. Проектът ще се реализира до 30 юни 2025 г., като всяка година услугата няма да бъде осигурявана през месеците юли и август.
Освен „Топъл обяд“, община Тервел предлага и услугата „Домашен социален патронаж“. Тази услуга е на стойност 60 лева месечно, които се заплащат от потребителите, дофинансира се от общинския бюджет и също е предназначена за хора, които срещат затруднения в ежедневието си – такива, свързани с ниски доходи, напреднала възраст или заболявания. Към момента тази услуга се ползва от 239 души в общината. Приготвянето и разнасянето на храна се осъществява от пет филиала на домашния социален патронаж, които се намират в Тервел и селата Коларци, Безмер, Нова Камена и Зърнево. В селата филиалите на патронажа са интегрирани в центрове за социални услуги, които приготвят храна и за училищата и детски градини в селата.
Филиалът на патронажа в Тервел в момента предоставя храна на 180 души от Тервел и селата П.Савово, Жегларци, Орляк и Кочмар.В село Безмер се готви за 28 души от Безмер, Честименско, Божан и Попгруево. В Зърнево ползващите патронаж са 19 души и са само от с.Зърнево. В Нова Камена готвят за 45 души от Нова Камена, Кладенци и Каблешково. В Коларци се приготвя храна за 21 души от селата Коларци, Балик, Ангеларий и Сърнец.

Общината закупи и два нови автомобила за разнос на храна, които ще бъдат включени в работата на домашния патронаж. Там, освен за 180 души , които ползват услугата „Домашен социален патронаж”, ще се готви и за 200 потребители на „Топъл обяд“. Съгласно правилата на програмата, топлия обяд трябва да достигне до потребителите до 13:30 часа всеки работен ден. Храната ще се доставя на
потребителите в съдове. ДТ

Print Friendly, PDF & Email