01.04.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

41 потребители ще имат домашни санитари в Шабла

Информационен ден по проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по договор по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. се проведе в крайморския град миналата седмица. В срещата взеха участие заинтересовани граждани, кметове и кметски наместници на населените места в общината.
Чрез специално изготвена за целта презентация, ръководителят на проекта Галя Камберова запозна участниците с целите и дейностите по проекта, текущото му изпълнение, условията за участие и очакваните резултати. Отчетен беше приносът на Европейския съюз за реализирането на дейностите по проекта чрез предоставеното безвъмездно финансиране в размер на 225 282,29 лв. с ДДС.
Основна цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа чрез предоставяне на почасови интегрирани социално-здравни услуги. За период от 12 месеца ще бъдат наети 10 лица за домашни санитари на 8 часов работен ден за изпълнение на комунално-битови дейности, 1 психолог и 1 медицинско лице. Те ще обслужват 41 потребители. Към момента в община Шабла се приемат заявления от кандидати за потребители и персонал по проекта. Самото предоставяне на услугите се очаква да стартира през февруари. ДТ

Print Friendly, PDF & Email