24.02.2024

40 години от основаването на „Стария Добрич“ отбелязваме утре

Община град Добрич кани гражданите и гостите на града в архитектурно-етнографски музей на открито „Стария Добрич“, за да се включат в събитията, посветени на 40-годишнината от неговото създаване.

Съвременният Добрич възниква в началото на ХVІ в. Разположен е в средата на добруджанската равнина, на място, където се кръстосват основните по онова време пътища, свързващи центъра на Османската империя с отвъддунавските земи и Европа. Още с основаването си той се превръща в естествен административен, икономически и търговски център на вътрешноконтиненталната част на Добруджа. Традиционните за града и региона занаяти са естествено продължение на земеделието и животновъдството. Сред най-развитите са: абаджийството, терзийството, кожарството, кожухарството, каруцарството, хлебарството, касапството, грънчарството и златарството.

Днес част от тези занаяти могат да се видят в комплекса „Стария Добрич”. Намира се в самия център на града. Построен на мястото на старата Одун чаршия, той съхранява и представя градската архитектура, бита и занаятите в града. В документите, съпътстващи изграждането на комплекса, се казва: „Изграждането на етнографски комплекс в Добрич има за цел да съхрани, осмисли и покаже архитектурата, бита и стопанското минало на града. Пълното изграждане на комплекса е предвидено да стане на три етапа, след което посетителите ще имат възможност да се запознаят с производствените процеси на всеки занаят.“

Реставрирани са две каменни чешми, хан, часовникова кула и над двадесет занаятчийски работилници. Това е единственото място днес, където могат да се видят майстори, които да демонстрират стари технологии.

ПРОГРАМА

12.00 ч. – Празничен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ с      главен худ. ръководител Стоян Господинов, хореограф Христо Христов и         музикален ръководител    Живко Желев

10.00 ч. – 16.00 ч. – Изложба на занаятчийски произведения „Докосване до             първомайсторите“

10.00 ч. – 16.00 ч. – Прожекция на филмите „Гевреци & Шапки“ и „Първомайстора –       Илия            Ковачев (1946-2005)“

10.00 ч. – 16.00 ч. – Изложба „Спомени от Стария Добрич“ по Янко Атанасов

10.00 ч. – 16.00 ч. – Празничен фермерски пазар

Print Friendly, PDF & Email