19.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

4-класниците с по-висок успех от 12-класниците в Добричка област

Отличните оценки при зрелостниците са 75, а двойките 82
Средният успех на държавните зрелостни изпити по български език и литература /БЕЛ/ за 12 клас в област Добрич тази година е добър 4.08. Резултатът е по-висок сравнение с миналогодишния, който е бил 3.97, но е вторият най-слаб за последните 10 години. Успехът е и под средния за страната, който е 4.14.
Отличните оценки са 75, много добър – 224, добър – 285, среден – 247. Двойките са 82.
С най-висок среден успех на матурата по БЕЛ е частната гимназия „Райко Цончев” в Добрич  – 5.15. Там са се явили 8 випускници. На второ място е езикова гимназия „Гео Милев” в Добрич със среден успех 5.11 – 128 дванайсетокласници, следва средно училище „Свети Климент Охридски” в Добрич – 4.90 при 42-ма зрелостници, Шестима зрелостници в частното училище „Леонардо да Винчи” в Добрич имат среден успех 4.76. При втората матура, по предмет по избор, най-висок среден успех имат 30-те явили се по немски език – 5.27. Следва английски език със средна оценка 5.22. На него са се явили 217 зрелостници
Най-слаби са резултатите по математика, където средният успех на явилите се е 3.91.
Пълните шестици по БЕЛ на матурите са две. Те са на зрелостници от Генерал Тошево – от професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински” и средно училище „Н. Й. Вапцаров”..Най-много слаби оценки има в Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич, Професионалната гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов” в Тервел и Професионалната земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” в Каварна.
„За външното оценяване в четвърти клас още не сме получили официалните протоколи, но първоначалната информация показва следното – по български език са явили 1161 ученици /95 процента от общия брой/, като средният успех е много добър – 4.84. По математика са се явили 1157 ученици /95 процента/, а успехът е добър – 4-20 за Добричка област” – каза началникът на Регионалното управление по образование Светлана Василева.
Колко ще бъде удължена учебната година в Добричка обраст – обяснява Василева: „Учениците от първи до трети клас до 23 юни ще имат проектни и други дейности, които ще посещават по желание, всички останали – от 4 до 12 клас, до 30 юни”.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email