23.07.2024

30,5% от българите нямат пари за седмица ваканция

Според данните на Евростат за 2018 г. държавата е под средното ниво по този показател сред страните членки на Европейския съюз

30,5% от българите на възраст над 16 г. не могат да си позволят едноседмична ваканция, показват данни на Евростат за 2018 г.
За много хора в ЕС лятото означава ваканция и пътуване. Но 28,3% от населението на ЕС на възраст над 16 г. не може да си позволи една седмица ваканция. За сравнение 2013 г. 39,5% от европейците не са имали възможност за ваканция.
България е точно под средното равнище за ЕС.
На дъното са Румъния (58,9%); Хърватия (51,3%); Гърция (51%) и Кипър (51,0%).
От другата страна са Люксембург (10,9% за 2017 г.) и Швеция (9,7%).
През последните години най-голям спад е отчетен в България ( с 35,8% от 2013 г. до 30,5% през 2018 г.) и Полша (спад с 26% от 2013 г. до 34,6 на сто през 2018 г.). Гърция е единствената страна членка, където има увеличение през петгодишния период – с 2% до 51,0% през 2018 г.
През 2011 и 2012 г. съответно 73,3% и 74% от българите не са имали възможност да си позволят едноседмична ваканция.

Източник news.bg

Print Friendly, PDF & Email