07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

3 млн. куб. м вода от яз. „Тича“ през май ще са за напояване

3 млн. куб. м от водата на язовир „Тича“ през месец май ще може да се използва за напояване. Това е посочено в месечния график на Министерството на околната среда и водите за ползване на на ресурсите на комплексните и значими язовири в страната.
В сравнение с предходния месец отпуснатото количество за напояване е почти два пъти повече. През април за тази цел бяха разрешени 1,800 млн. куб. м вода.
Няма драстична промяна в отпуснатите количества вода за питейно-битово снабдяване и за екологично равновесие на р. Камчия.
За водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав през този месец могат да се ползват 2,400 млн. куб. м, а за Търговище – 0,750 млн. куб. м.
За екологично равновесия към река Камчия количеството вода през май е 1,580 млн. куб. м., като то е разрешеното и да се преработва от ВЕЦ „Моста“.
Според данните на екологичното министерство към края на април наличният обем на язовир „Тича“ е 264,456 млн. куб. м. Наличният полезен обем е 224,456 млн. куб. м. Общият обем на водоема е 311,800 млн. куб. м.

Print Friendly, PDF & Email