19.04.2024

26 приза за децата на Тервел в конкурса „С очите си ведях бедата“

Приключи Областния кръг на Националния конкурс „С очите си видях бедата” Добрич 2019г.

Децата от Тервел се представиха с 43 рисунки, от които 10 рисунки са от ДГ „Детелина“ и ДГ „Първи юни“.

От общо 112 творби, участвали в конкурса, децата на Тервел бяха отличени с 26 призови места, както следва:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първо място-Сайме Али Алиш- 10г.
Трето място: Верда Бирай Ведат- 9г.и Емил Емилиянов Рашков- ДГ „Детелина”.

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ, ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първо място:Дияна Пейчева Железова- 12г.,Второ място: Глория Желева Симеонова- 12г. И Таня Димитрова Петрова- 13г.,Трето място: Марина Даниелова Маринова- 12г.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ, ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Второ място:Никола Николаев Ненов- 9г., Ерен Мегдат Кязимов- 10г. И Димитър Веселинов Димитров- 8г.,Трето място: Габриела Йорданова Георгиева- 7г. и Еджрин Реджеб Якуб- 7г.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ, ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първо място:Дамла Вежди Тасин- 11г., Мария Николаева Ненова- 12г. и Десислава Мирославова Иванова- 12г.,Второ място: Габриела Илиянова Стоянова- 12г., Дилек Юксел Ибрахимова- 11г. и Есра Тунджай Кемал- 12г.,Трето място: Аслъ Ахмед Неджати- 12г., Димяна Ганчева Василева- 12г. и Йордана Стоянова Йорданова- 12г.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ, ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:

Първо място:Марина Николаева Иванова- 16г.(пано от тепана вълна) и Виктория Пламенова Пенева- 14г.,Трето място: Грациела Юлиянова Димитрова- 15г. и Ивета Красимирова Йорданова- 14г.
ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:Първо място за Елеонора Валентинова Василева- 10г.
Поместваме във вестник „Тервел“ рисунката на Виктория Пламенова .


Print Friendly, PDF & Email