28.02.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

25 служители в Община Добричка със сертификат патронажна грижа

25 служители на Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда, в община Добричка преминаха специализирано обучение.
Това съобщиха от администрацията на Община Добричка.
Семинарът се проведе от 20 до 24 януари БЧК – Добрич. Той е част от дейностите в рамките на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“.
Обучителният курс се реализира съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването компоненти: „Методика за предоставяне на патронажна грижа“ и „Програма за обучение на специалистите, предоставящи услугата“.
24 януари бе денят за заключителен контрол за проведеното обучение на придобилите знания в сферата на здравните грижи и социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа по проекта. Решаването на тест, казуси и изготвянето на план за здравни грижи бяха компонентите на своеобразния изпит. Успешно преминалите обучението получиха удостоверение от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.
В Центъра за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хората с увреждания и възрастните хора в домашна среда в община Добричка са ангажирани 25 служители – 18 домашни санитари, две медицински сестри, социален работник, рехабилитатор, супервайзър, диспечер и шофьор. Потребителите на услугите на територията на община Добричка са 109.