20.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

239 наематели на общински обекти в Шумен са удължили автоматично договорите си с 3 години

239 наематели на общински търговски обекти са се възползвали от дадената им възможност да удължат автоматично 5-годишните си договори с администрацията с още 3 години.
С Община Шумен наематели са сключили 104 анекса за продължаване на договорите им, 127 са сключени с общински предприятия, 8 с образователни институции. Още 8 договори са в процедура за подновяване.
Подновяването на договорите без търговците да се явяват на търгове стана възможно след молба на наемателите през януари тази година. В обръщението си до администрацията те уточниха, че дейността им е силно засегната от наложените ограничения заради пандемията, много от тях са инвестирали в обектите си, а не са работили пълноценно.
Становището на Община Шумен по молбата бе положително и бе предложено действащите към 1 февруари 2022 г. договори за наем на имоти – общинска собственост (без жилищните), включително намиращите се на територията на общинските образователни институции, със срок на действие до 5 години, по искане на наемателите да бъдат продължени с 3 години.

Print Friendly, PDF & Email