22.02.2024

21 хиляди души са избягали от Варна и областта за 10 години

Към 7 септември 2021 г. 32 053 души от област Варна са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през последните 10 г., съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро „Североизток“, предаде 24chasa.bg. Около 35 процента от мигрантите са се заселили в друго населено място в региона, като изборът на половината от тях е паднал върху градовете. Извън областта са заминали да живеят 20 860 души, или 65,1 на сто от мигриралите. Едва 5,5 на сто от тях са предпочели да живеят в села в други региони.
Повече от половината от мигрантите от областта са жени. С най-висок относителен дял сред тях са хората на възраст 20-29 години, следвани от тези в границата между 30 и 39 години. Напусналите региона са със средно или висше образование. Едва 0,9 процента от мигрантите са без образование и квалификация.
Най-много хора са заминали от общините Варна, Бяла и Дългопол. Жителите на Аврен и Аксаково са най-уседнали.
Към 7 септември 2021 година малко над 26 300 жители на областта са посочили, че през последните 20 години са пребивавали извън страната за повече от една година и са се завърнали. От статистическото бюро уточняват, че окончателните данни от последното преброяване показват, че се увеличава броят на хората, които се прибират в България. Завърналите се в област Варна са 20 863 души, или 79,2 на сто от всички посочили, че са пребивавали в чужбина. Най-много от тях са живели в Германия. Следват Обединеното кралство, Русия и Гърция. Междувременно във Варненско са се заселили близо 5 500 чужденци, сред които преобладават гражданите на европейски държави.
При проучването на Националната статистика 9 678 души от област Варна са посочили, че работят предимно от вкъщи. Малко по-малък е броят на тези, отговорили, че нямат фиксирано работно място. Най-много са хората, които работят в същото населено място, където живеят – 122 319 души. До местоработата си ежедневно пътуват 25 637 варненци. Зад граница са наети 2 270 души.
По данни на статистиката най-много трудови мигранти – тези, които пътуват до работното си място, има в общините Аксаково, Аврен, Белослав, Долни чифлик. Хората пътуват най-често с лека кола или автобуси, като предпочитания към автомобилите – лични или служебни, имат над 81 процента от мъжете. Най-малко са тези, които разчитат на жп транспорта.
Според статистиката има мобилност и при учащите в областта. Над 7 600 младежи (7 процента от учащите в региона) са посочили, че пътуват всекидневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, до там, където учат.
БТА припомня, че според последното преброяване през 2021 година жителите на Варненската област са 432 198 души. В сравнение с преброяването през 2011 година броят им е намалял с 42 876 души. Миграцията в страната е обект на наблюдение още от първото преброяване на населението в Княжество България през 1880 година. До 1946 г. тя е регистрирана предимно чрез сравняване на месторождението и местоживеенето на преброяваните. От 1946 до 1985 г. миграцията се наблюдава чрез съпоставяне на местоживеенето при предходното и текущото преброяване. След 1992 г., заради настъпилите промени в политическата система и отварянето на границите на страната, вече се наблюдава увеличаване на потока на пребивавали в чужбина и завръщащи се в страната.

Print Friendly, PDF & Email