29.07.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

2 542 лв. месечно са нужни на семейство за издръжка, расте заради храната

Средната заплата на час в България е 2,40 евро, а средноевропейската е 13,20 евро

2542 лева са необходимите средства за издръжка на живота на 4-членно домакинство от двама възрастни и две деца.

Това прави по малко над 635 лева на човек, сочат най-новите данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.

Увеличението на общата стойност за издръжката на живота е с близо 25 лева от началото на годината, като основната причина за ръста е нарастването на цените на хранителните стоки, обяви Виолета Иванова от Института.

„Структурата на подоходното разпределение на домакинствата показва, че 22 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице до 363 лв., и това са около до 1,6 млн. лица. 43 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице в интервала от линията на бедност до необходимите средства за живот, около 3.1 млн. лица. 35 на сто от домакинствата са с общ доход на 1 лице над издръжката на живот /635 лв./“, сочат данните, цитирани от БТА.

Общите изводи на ИССИ са, че около 65 на сто от домакинствата живеят с общ доход на един човек под необходимите средства за издръжка на живот. Всяко шесто домакинство от десет – не може да покрива разходите си за издръжка на живота.

Данните показват, че се задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства. В девет от 28-те области на страната размерът на средната работна заплата /СРЗ/ представлява под 75 процента от СРЗ за страната. С най-голяма концентрация на нископлатени работници са: Видин /945 лв./, Благоевград /922 лв./, Силистра /953 лв./, Кюстендил /988 лв./, Смолян /992 лв./.

Драстично намаление на СРЗ има в икономическите сектори, които са пряко засегнати от пандемията, съобщи експертът от ИССИ Виолета Иванова. В сектора „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ намалението на СРЗ е с 16 на сто, а намалението на наетите лица е с 10.6 на сто. Във въздушния транспорт намалението на СРЗ е с 28 на сто, а намалението на наетите лица е с 19 на сто. В сектора „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ намалението на СРЗ с 29,4 на сто, а намалението на наетите лица е с 40.3 на сто. В сектора „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“ намалението на СРЗ е с 10.4 на сто, а намалението на наетите лица е с 2.2 на сто. Вече има значителна разлика между най-ниската и най-висока заплата, която достигна около шест пъти, коментира Иванова.

Тя съобщи, че се увеличават работните заплати в секторите, които пряко са свързани с преодоляването на пандемията от коронавируса. Тези сектори са приоритетно финансирани за преодоляването на пандемията и сред тях са държавното управление, образованието, здравеопазването, медико-социалните грижи и социалните дейности.

Данните показват, че средната заплата на час в България е 2,40 евро, а средноевропейската е 13,20 евро. Разликата е пет пъти спрямо ЕС-27.

dnes.bg

Print Friendly, PDF & Email