04.07.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

2 296 документа са получили удостоверение APOSTILLE за година

Областна администрация е приела и обработила общо 1198 преписки за издаване на удостоверение на жители на област Добрич през 2019 г.
1 198 заявления за издаване на удостоверение APOSTILLE са подадени в Областна администрация Добрич през изминалата година, показва справката по отчета по дейността. Издадените удостоверения са 2296 на брой, съобщиха от пресслужбата на държавната институция.
Честа практика е подаване на заявление с искане на удостоверение за повече от един документ, издаван от кметове и общински администрации.
С едно заявление през 2019 г. са поискани най-много 20 удостоверения APOSTILLE за документи, издавани от местната власт.
Припомняме, че след извършената промяна в Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, инициирана от Министерство на външните работи и приета от 44-ото Народно събрание, Областна администрация издава удостоверения APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрация. Промяната влезе в сила от 01.01.2019 г. От най-новата услуга, която се предлага в „Комплексно бюро“ за обслужване през изминалата година са се възползвали десетки граждани на област Добрич, с което е постигната една от основните цели – облекчаване на потребителите чрез спестяване на време и средства за получаване на нужния им документ в Областна администрация вместо това да става само в Министерство на външните работи.
От началото на настоящата 2020 година вече има постъпили над 50 заявления за издаване на такива удостоверения, допълват от пресслужбата на Областна администрация Добрич.

Print Friendly, PDF & Email