27.02.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

2 296 документа са получили удостоверение APOSTILLE за година

Областна администрация е приела и обработила общо 1198 преписки за издаване на удостоверение на жители на област Добрич през 2019 г.
1 198 заявления за издаване на удостоверение APOSTILLE са подадени в Областна администрация Добрич през изминалата година, показва справката по отчета по дейността. Издадените удостоверения са 2296 на брой, съобщиха от пресслужбата на държавната институция.
Честа практика е подаване на заявление с искане на удостоверение за повече от един документ, издаван от кметове и общински администрации.
С едно заявление през 2019 г. са поискани най-много 20 удостоверения APOSTILLE за документи, издавани от местната власт.
Припомняме, че след извършената промяна в Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, инициирана от Министерство на външните работи и приета от 44-ото Народно събрание, Областна администрация издава удостоверения APOSTILLE на документи, издадени от кметовете и общинските администрация. Промяната влезе в сила от 01.01.2019 г. От най-новата услуга, която се предлага в „Комплексно бюро“ за обслужване през изминалата година са се възползвали десетки граждани на област Добрич, с което е постигната една от основните цели – облекчаване на потребителите чрез спестяване на време и средства за получаване на нужния им документ в Областна администрация вместо това да става само в Министерство на външните работи.
От началото на настоящата 2020 година вече има постъпили над 50 заявления за издаване на такива удостоверения, допълват от пресслужбата на Областна администрация Добрич.