20.04.2024

1,8 млн. лв са приходите от  нощувки от българи през декември

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2023 г. в област Добрич  е 20.6 хиляди. Българските граждани са реализирали 14.2 хил. нощувки, а чуждите – 6.4 хиляди, съобщават от регионалното бюро «Статистически изследвания – Добрич». Приходите от нощувки през декември 2023 г. достигат 2.8 млн. лева, като приходите от български граждани са 1.8 млн. лв., а от чужди граждани са 1 млн. лв

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2023 г. достига 9.5 хиляди. Българските граждани са 6.8 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 2.7 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2023 г. е 13.8%, като се увеличава с 0.4 процентни пункта в сравнение с декември 2022 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (91.2%).

През декември 2023 г. в област Добрич са функционирали 44 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.9 хиляди. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се запазва, а броят на леглата в тях се увеличават с 8.7%.  ДТ

Print Friendly, PDF & Email