07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

15 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН традиционно се отбелязва в третата неделя на месец май. Тази година инициативата ще премине под мотото: “ХИВ/СПИН – помним, действаме, продължаваме“. В България денят се отбелязва от 1992 година в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН.

Кампанията има за цел да насочи вниманието към проблема СПИН и да повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално-предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве.

ХИВ е вирус, който атакува имунната система на човека, така че тя не може да осигури защита на организма срещу болести и инфекции. В превод от английски HIV/ХИВ означава „вирус на човешката имунна недостатъчност“. ХИВ-инфекцията е бавно развиващо се и прогресиращо заболяване, което преминава през няколко стадия докато причини СПИН-това е последният стадий на заболяването, в който имунната система е тежко увредена.

Днес, в България и в останалата част от развития свят, лечението за ХИВ е достъпно и безплатно за всички, а хората, живеещи с ХИВ имат пълноценен живот. От МЗ е утвърдено Методическо указание за антиретровирусно лечение на ХИВ-позитивни лица, което е съобразено изцяло с препоръките на Световната здравна организация за включване на лечение на всички открити ХИВ серопозитивни лица, при съгласие от тяхна страна.

РЗИ-Добрич планира следните дейности:

  • През месец май, организиране и провеждане на лекции, обучения и викторини на теми: “Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ”, “Превенция на рисково сексуално поведение” и „Контрацепция-нежелана бременност” в учебните заведения на област Добрич, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на гр. Тервел и гр. Каварна;
  • До края на месец май медицинските специалисти ще изнасят лекции и беседи в училищата на областта. Всяко училище ще отбележи 15.05.2022 г. с разнообразни форми и прояви по избор на учениците.

РЗИ-Добрич предлага анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН (КАБКИС) в сградата на РЗИ-Добрич на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №57, който работи всеки ден от понеделник до петък от 8.30 до 16.00 часа.

КАБКИС е мястото, където можете да получите компетентна помощ при пълна конфиденциалност относно личността Ви и начина на живот.

Print Friendly, PDF & Email