25.02.2024

147 500 лв. от Община Ген. Тошево за ремонт на читалища

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи цели обновяване на материалната база и устойчивост на културните събития
147 500 лв. инвестира Община Генерал Тошево в културната инфраструктура през 2019 година, съобщиха от кметската управа.
С крупната сума, включена в бюджета за настоящата година, се обезпечават строителните дейности по обновяване на сградния фонд, парковото оборудване и оградните съоръжения на читалищата в селата Василево, Красен, Зограф, Росица, Преселенци, Пчеларово и Люляково.
Така, само в рамките на една календарна година ще бъдат частично обновени 7 читалищни сгради и прилежащата към тях инфраструктура. По този начин ще се създадат по-добри условия за персонала, самодейците и читалищните посетители, в които те да се чувстват комфортно и да развиват пълноценно своите заложби.
Паралелно с това по проект с многомилионно трансгранично финансиране Общинска администрация ще реновира изцяло читалищата в двете най-големи села – Кардам и Спасово, както и пространството пред Историческия музей в града.
В последните няколко години Община Генерал Тошево изпълнява културна програма, която включва богат избор от събития, съвместими с националната културна политика и с регионалните стратегии за културата.

Print Friendly, PDF & Email