22.02.2024

143 хил. лв. от ЕС получава по свой проект Ген. Тошево

Със средствата ще се осъществява патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания

Кметът на Община Генерал Тошево – Валентин Димитров, подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево“. Той се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
Общата стойност на Проекта е 143 018,40 лева, размерът на европейското съфинансиране е 121 565,64 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 21 452,76 лева /15%, уточниха от кметската администрация.

Проектът трябва да се финализира до 8 януари 2021 г.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Генерал Тошево, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Обект на обгрижването ще бъдат хора над 65-годишна възраст или такива, които не могат сами да си служат, както и хората с увреждания и техните семейства.
Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.

Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образци и придружаващи документи по настоящ адрес до кмета на Община Генерал Тошево.

Print Friendly, PDF & Email