02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

14 474 домакинства вече са получили заявените дърва за огрев

97 520 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили на желаещите стопанствата в обхвата на Североизточното държавно предприятие за отоплителен сезон 2019/2020 година.
17 474 домакинства вече са получили заявените от тях дърва. През миналата година семействата, които са се отоплявали с дърва са заплатили близо 170 000 кубика, а тази година е предвидено да бъдат добити 180 101, за да бъдат удовлетворени нуждите на всички желаещи.
Най-много дърва за отопление са добити, заплатени и получени в стопанствата от област Варна – 38 351, като на първо място се нарежда ДЛС-Шерба с 10 387 кубика, а на второ ДГС-Цонево с 9 679 кубика.
27 766 пространственикубически метра дърва за огрев са доставили към момента на желаещите ловните и горски стопанства от област Шумен. 9 070 пространственикубически метра са осигурили горските от ДЛС-Паламара, 8 560 служителите на ДГС-Шумен.
Доставени са и заявените дърва за огрев на хората от област Добрич. Към днешна дата 20 970 пространственикубически метра са получили заявителите от населените места в областта. На първо място по реализирани дърва за населението се нарежда ДГС-Добрич със 7 615 кубика, следвано от ДЛС-Балчик със 7 582 кубика.
Най-малко дърва от горските са поискали хората от област Търговище – 10 433 пространственикубически метра, като 7 965 кубика от тях са добити в ДГС-Търговище.
Продължава снабдяването с дърва за огрев на хората от Североизтока. Всеки работен ден се приемат заявления на граждани. Ръководството на СИДП напомня, че дървата трябва да са изсъхнали добре преди началото на отоплителния сезон, за да отделят по-малко вредни вещества и да не се стига до високи нива на замърсяване на въздуха през зимата, особено над големите градове.

Print Friendly, PDF & Email