15.07.2024

13 септември Ден на програмиста

Денят на програмиста е официален празник в Аржентина, Бангладеш, Чили, Бразилия, Мексико, Австрия, Германия, Канада, Китай, Хърватия, Чехия, Франция, Индия, Белгия, Австралия, Полша, Румъния, Ирландия, Италия, Сърбия, Словения, Украйна, Обединеното кралство, Съединените щати и Русия. Също и неофициален празник на програмистите другаде по света. Отбелязва се на 256-тия ден от годината.

През високосните години този празник се пада на 12 септември, а през невисокосните — на 13 септември.

Числото 256 (256 = 28 ) е избрано, защото това е броят дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт (8 бита). Програмирането и програмистите не трябва да се асоциират само с човек зад компютър. В наше време всеки ползва компютър, но това не го прави програмист. От друга страна, почти всяко електронно устройство от дистанционното управление до сложните работни установки с програмно управление са създадени от програмисти. Ние постоянно се срещаме и използваме нещата, които са създадени от програмисти от резервацията на полета до комуникацията в социалните мрежи. Дали гледаме телевизор, слушаме музика, разговаряме по телефона, четем онлайн – ние ползваме продукт създаден от програмисти.

Да оценим значението на работата на програмистите в нашето ежедневие е много трудно – това е да си проверим и здравната осигуровка и да научим толкова неща, от най-простите неща до обработката на данните за прогнозата на времето. Това е най-динамичната промяна в човешката история и символ на авангарда на съвременното общество.

Статията е публикувана в 256-та минута на 256-тия ден от годината

Print Friendly, PDF & Email