30.05.2024

1177 домакинства от Шуменско с право да получат по 300 лв. еднократна помощ за отопление

Още 1177 домакинства от област Шумен ще бъдат подкрепени с еднократна финансова помощ за отопление от 300 лева. Тя е трета поред за настоящия отоплителен сезон и ще се изплаща служебно по облекчена процедура до края на тази година, тъй като домакинствата са вече идентифицирани въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“. Това съобщиха днес от РДСП в Шумен.
Право на тази помощ ще имат семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител; семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование; семейства, които получават подкрепа за деца, настанени в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство; лица, които през тази година са подкрепяни в резултат на природни бедствия; ветерани от войните и военноинвалиди.
Припомняме, че в края на октомври правителството предприе втора мярка за целево подпомагане за отопление в размер на 400 лв. за лица и семейства, чийто доход надвишава определения доход за подпомагане с помощи за отопление с до 40 лева. Към този момент служебно разгледаните откази от целева помощ за отопление са общо 2587 за Шуменска област, като от тях 495 лица и семейства са правоимащи. Кандидатствалите за помощта от 400 лв. са 237, като 159 са правоимащи, уточниха от регионалната дирекция.
През тази година в редовната си програма за целево енергийно подпомагане от 623,55 стотинки целева помощ за този отоплителен сезон в Шуменска област са подкрепени 11 814 лица и семейства, които получиха своите средства за помощи в общ размер на над 7, 3 млн. лв., уточниха още от Регионалната дирекция за социално подпомагане.
От там допълниха, че помощите от 300 и 400 лв. се изплащат единствено в рамките на настоящата бюджетна година, затова следва да бъдат потърсени, както и служителите ще се постараят да уведомят правоимащите лица по телефон или друг канал, за да получат средствата си своевременно. В случаите, когато поради обективни причини правоимащите не могат да получат лично помощта в съответния пощенски клон, е необходимо своевременно да упълномощят друго лице, което да я получи от тяхно име, чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно.

Print Friendly, PDF & Email