16.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

109 добруджански фирми получиха разрешения за неотложни плащания през 2020 година

1.5 милиона лева просрочени глоби събраха добричките данъчни

109 добруджански фирми са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания от началото на обявената извънредна епидемична обстановка до края на 2020 година. Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, е дадена възможност нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин  през миналата на 2020 година добричките данъчни са събрали просрочени задължения  в размер на 4 028 935 лв., като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите.
1 527 625 лева от неплатени глоби към различни институции събра НАП Добрич през миналата 2020 година. Това са глоби на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, общини и др.
Най-много, 834 147 лева, са събрали добричките данъчни за Министерството на околната среда и водите. Над 279 хил. лева са събраните просрочени глоби на КАТ и др. органи на МВР. 70 914 лева са събрани до края на месец декември от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната власт.
От НАП Добрич напомнят, че невнасянето на просрочени задължения води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Една от крайните мерки за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника. През 2020 година добричките данъчни са провели 142 такива търга, като постъпленията от продадените вещи и имоти в хазната са над 208 хил. лева.
От местния офис на приходната агенция препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверяват онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП. При временни затруднения за плащането на просрочени задължения да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.

Print Friendly, PDF & Email