20.04.2024

104 участъка от електроразпределителната мрежа в Североизточна България са опасни за птиците

В резултат на проучване по съвместен Съвместният проект на „Електроразпределение Север” и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Безопасно небе за птиците в Североизточна България” 104 участъка от електроразпределителната мрежа в Североизточна България са дефинирани като опасни за птиците и ще бъдат включени в планираните дейности за поставяне на изолация. Същинската работа по реализация на заложените в проекта цели ще започнеа през следващите месеци след доставката на необходимото оборудване и материали. „ЕРП Север” предвижда обезопасяване на над 10 000 електрически стълба в 28 зони по „Натура 2000” и ключови коридори между тях. Ще бъдат осигурени и 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.
Една от дейностите, заложени за изпълнението на проекта, беше да се извърши проучване на смъртността на птиците по ключови въздушни електропроводи на територията на „ЕРП Север”, за да се идентифицират приоритетни зони за поставяне на защитни съоръжения. Беше извършен предварителен анализ на електроразпределителната мрежа, базиран върху информация за типове местообитания, местоположения на гнезда и самите застрашени целеви видове. Теренното проучване беше реализирано с участието на 15 експерти от БДЗП и по данни от електроразпределителната компания за мрежата средно напрежение, като се приложи утвърдена методика за установяване на смъртността на птици от токов удар и сблъсък с електропроводи. Обхванати бяха 176 зони с местообитания на застрашени птици с обща дължина 1414 км. Резултатите от проучването показват, че най-много жертви са регистрирани през есента в периода на миграция август-октомври, като по-голям брой е отчетен в областите Добрич, Варна, Разград и Шумен.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email