27.05.2024

Ясно е кой ще довършва блок „Добрич“

Избран е изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“. Докладът и решението ще бъдат публикувани в Профила на купувача в сайта на Община Добрич през утрешния ден. Днес решението ще мине съгласувателния режим и ще бъде обявено утре. Крайният срок за получаване на оферти бе 11 септември. Избраната фирма ще получи средства в размер на 600 000 лева с ДДС, осигурени от краткосрочния дълг на Община Добрич. За останалата част от задълженията към фирмата-изпълнител ще бъде предложена собственост на Общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. Ценовите оферти на участниците са:

“Монолит” ООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 650 348, 77 лева с ДДС

“НСК София” ЕООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 076 123, 16 лева с ДДС

“Прогрес 99” ООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 588 545, 86 лева с ДДС

“Добруджа Билдинг” ЕООД с предложение за обща цена на изпълнение на договора в размер на 3 822 932, 51 лева с ДДС.

Критерият за определяне на изпълнител на обществената поръчка е „най-ниска цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Print Friendly, PDF & Email