07.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Язовир „Тича“ с достатъчно вода

В язовир “Тича“ има достатъчно количество вода, което ще гарантира безпроблемното водоснабдяване на жителите на Шумен, Велики Преслав и Търговище
260 224 000 кубически метра вода има в язовир “ Тича“, като водното ниво е с около 3 метра под нивото на преливника. Месечният разход на вода за Шумен, Велики Преслав и Търговище, които черпят от водоема, е около 2,6 милиона кубически метра. От тях 1,5 милиона се ползват от Шумен, а около 600 000 – от Търговище. Разрешеното по график за месец май от Министерство на околната среда и водите месечно количество е 7,73 милиона кубически метра, като от тях 3,15 милиона са за питейно-битови нужди, 3 милиона – за напояване и 1,580 милиона кубически метра вода са предназначени за опазване на екосистемите в р. Голяма Камчия.
„В язовир „Тича“ в момента има достатъчно количество вода, което ни гарантира безпроблемно водоснабдяване до края на годината, а и след това. Язовирът е многогодишен изравнител, което означава, че се пълни и изпразва за повече от една година. Качеството на водата, която постъпва от яз. „Тича“, отговаря на изискванията на Наредба №9 за качество на вода, предназначена за питейно-битови цели, включително мътност“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „Ще имаме спокойно лято с достатъчно вода, но трябва да се отнасяме отговорно към нейното използване“, добави Панайотова.
Язовир „Тича“ е комплексно значим язовир, т.е. използва се за питейно-битови нужди, напояване и производство на електроенергия. Той е седмият по големина в страната. Язовирът е собственост на Министерство на земеделието и храните и се стопанисва и поддържа от „Напоителни системи“. / Дарик

Print Friendly, PDF & Email