28.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ще обследват нуждите от ремонти по маршрута на новата транспортна схема

Съветници искат заделяне на средства за поддръжка на общински жилища
Програмата за капиталови разходи на Добрич възлиза на близо 21 млн.лева тази година. Тя бе приета от Общинския съвет на последното му заседание, но предизвика много въпроси. Съветниците имаха забележки и препоръки.
От Постоянната комисия по жилищна политика и строителство настояват за допълнителни дейности, които да бъдат реализирани през тази година, оповести председателят арх. Емилия Добрева. Те очакват до края на месец май обследване и реални разчети за нуждите от ремонти по инфраструктурата, която ще обслужва новата схема на градския транспорт в Добрич, за да се предвидят средства. Освен това имат становище, че трябва да се провери и състоянието на общите площи на сградите с общински жилища. Съветникът Божидар Димитров изтъкна, че около 1/10 от тях имат нужда от ремонти.
Зам.-кметът Пенчо Керванов заяви, че не само Общината трябва да дава средства при ремонт, защото практиката показва, че когато после си ги потърси от обитателите, няма да си ги получи. Той обаче прие темата да се обсъди при актуализация на Програмата
Два нови обекта влязоха в капиталовата програма по предложения от публичното й обсъждане. В СУ „Д. Талев” ще се изгради изследователски център по природни науки на открито на стойност 5 000 лева. 10 800 лева се заделят за перално помещение за Дома за стари хора в Добрич, а близо 3 000 лева – за къща за приобщаващо образование за деца със СОП към ДГ 25.
Пенчо Керванов уточни, че навярно почти всеки месец ще се налага актуализация на Програмата за капиталови разходи на Добрич заради динамиката в цените и дейностите.
Той съобщи, че до средата на месец май „градът ще се насити с техника и ще вървят всички дейности по изкърпване и текущ ремонт на уличната мрежа.“

Print Friendly, PDF & Email