28.02.2024

Шуменската статистика отчете 4 пъти повече върнали се от чужбина, отколкото емигрирали

През м.г. 1 515 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Шумен. Същевременно 384 души са променили своя настоящ адрес от област Шумен в чужбина, съобщиха от Териториалното статистическо бюро.
Това прави годишното нетно салдо от външната миграция в Шуменско да е положително – плюс 1 131 души.
За съжаление механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 169 души. През 2022-ра 1 299 жители на област Шумен са се преместили в друга област на България. Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област София (столица) – 17 196 души.
М.г. в Шуменско са регистрирани 1 215 живородени деца. Броят на умрелите през 2022-ра е 2 964. Спрямо предходната година, вероятно заради ковид, броят на умрелите намалява с 835, или с 22%.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2022-ра в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 749 души. От статистиката обаче уточняват, че м.г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.
Към 31 декември 2022 г. населението на област Шумен е 149 628 души, което представлява 2,3% от населението на страната.
Мъжете са 72 514, а жените – 77 114. Средната възраст на жителите в областта е 46,2 години. Средната възраст на населението в градовете е 45,3, а в селата – 47,6 години.

Print Friendly, PDF & Email