27.09.2023

Четири нови пояса ще бъдат залесени в Добричко

Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на ловното стопанство в Балчик и горското стопанство в Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до селата Кардам и Йовково. Първият пояс е с площ 43 декара, а вторият е 7 декара. Площите и на четирите места са почистени, извършена е и почвоподготовка. Залесяването ще се извърши с жълъд,
Залесяването на новите пояси в Балчик и Генерал Тошево се извършва със средства от проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE. ДТ

Print Friendly, PDF & Email