28.02.2024

Центърът „Европа директно” в Добрич превежда на разбираем език Плана на България за възстановяване и устойчивост

Плана на България за възстановяване и устойчивост и отворените вече процедури по него представи центърът „Европа директно” към Търговско-промишлената палата /ТПП/ в Добрич. „Центърът в Добрич е един от общо 424-те центрове. Задачата им е да популяризират политиките на Европейския съюз в различни области, както и да осигуряват обратната информация за мненията и въпросите на граждани, неправителствени организации, бизнеса, която да стига обратно до органите в ЕС, които вземат решения”, каза главният секратар на палатата Герман Германов. Според него, Планът за възстановяване и устойчивост е изключително необходим на страната, защото гарантира свежи пари в условията на трудно възстановяване след Ковид-епидемията, новото предизвикателство – войната в Украйна, неизвестността в България – дали ще се състави правителство или предстоят нови парламентарни избори. ”Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният стълб на плана за възстановяване на Европа – Next Generation EU. Той е около 800 млрд. евро. Над 90 процента от този бюджет е за механизма за възстановяване и устойчивост – 723 млрд. евро за целия Европейски съюз – средства за грантове и кредите. Основните цели са създаване на реални условия Европа да тръгне уверено и сигурно по пътя на зеления преход и цифровизацията, като акцентите са да се създават работни места и да се стимулира икономическия растеж. На 18 май 2022 т.г. Европейската комисия предложи изменения в регламента – REPOWER EU, заради войната в Украйна. От следващата година всяка една от страните ще може да предоговаря плановете си” посочи Татяна Гичева, експерт в ТПП-Добрич, като представи подробно и информационните канали за плана.
За нашата страна одобрените средства  като грантове са 5,37 милиарда евро. На 1  ноември  Европейската комисия разреши получаването на първия транш от 1,37 милиарда евро, като това е едва 23% от цялата сума и е най-големият транш от очакваните.
През първото тримесечие на 2023 година България трябва да заяви второ плащане, което е в размер на 735 милиона евро при условие, че е изпълнила определени индикатори. Те включват приемането и поетапното изпълнение на 66 мерки, като 22 са законодателни и 44 – нормативни и инвестиционни проекта. Най-важните мерки са свързани с върховенството на закона. От законодателните мерки вече са входирани в Народното събрание от Министерския съвет проектозакони, основно свързани с гарантиране на върховенството на закона. Сред тях са законите за обществените поръчки, за задължителната съдебна медиация, за създаването на антикорупционна комисия и др.
„За бизнеса у нас има вече отворени процедури по Плана за възстановяване и устойчивост. 4 пъти повече от очакваните са подадените заявления с проекти в областта на киберсигурността и електронната търговия. Има голям интерес към процедурите за саниране на сгради и предприятия, за изграждане на фотоволтаични паркове и т.н.”, обясни Т. Гичева. Тя подчерта още, че това, че проектите са одобрени не е най-важното, ще се следи съвсем скриктно дали те реално водят до намаляването на разходи на еленергия, което е и основният критерий за изплащането на средствата. До август догодина се подават и заявления за получаване на заеми по Плана, чиято обща стойност е 4,5 млрд. евро, добави експертът.
На 19 декември център „Европа директно”-Добрич, ще направи на публично събитие отчет за дейността си, за срещите в училищата, с неправителствени организации, бизнеса. ДТ

Print Friendly, PDF & Email