24.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Цената на водата в Добрич е по-ниска от начлото на годината!!!

                На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с увеличение на цената на електрическата енергия от 01.01.2021 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ ще внесе в КЕВР предложение за изменение на цените на ВиК услуги за 2021 г. Важно е да се отбележи, че изменението на цените спрямо действащите е незначително и се отнася само за услугата пречистване за промишлените И стопанските потребители.

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   2,220
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            0,272
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води: 
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,390
Промишлени и стопанскистепен на замърсяване 10,398
Промишлени и стопанскистепен на замърсяване 20,731
Промишлени и стопанскистепен на замърсяване 30,893
Print Friendly, PDF & Email