31.05.2024

Хотелите в Добричко посрещат почти поравно българи и чужденци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април т.г. в Добричка област достига 16.5 хиляди, съобщават от отдел „Статистически изследнания-Добрич”. Българските граждани, нощували в местата за настаняване, са 8.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 7.7 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април е 20.8%, като намалява с 1.9 процентни пункта в сравнение с април 2022 година. Чуждестранните туристи, посетили областта, са предимно от Румъния (78.8%).Приходите от нощувки достигат 3.7 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 1.9 млн. лв., а от български граждани – 1.8 млн. лева.Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април е 42.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.2 хил. нощувки, а чуждите – 21.3 хиляди.
През април 2023 г. в област Добрич са функционирали 63 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.7 хил., а на леглата – 8.3 хиляди. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 5.0 %, а броят на леглата в тях намалява с 15.7%.

Print Friendly, PDF & Email