20.06.2024

Фалшиви стоки за 740 млн. евро са задържани от митниците на ЕС през 2018 г.

Броят на задържаните пратки с фалшиви стоки, част от които са и опасни, е нараснал през 2018 г. спрямо година по-рано. Причината е онлайн търговията, която използва много на брой малки куриерски и пощенски колети. Това показват данните от доклад на ЕК за данъчни нарушения в ЕС.

Броят на задържаните пратки е скочил от 57 433 през 2017 г. на 69 354 през 2018 г. В същото време общият брой на задържаните артикули е намалял в сравнение с предишни години.

През 2018 г. са задържани почти 27 милиона артикула на стойност на черния пазар от близо 740 милиона евро, които са нарушили права върху интелектуална собственост, е посочено в доклада.

За България данните сочат, че намалява броят на задържаните пратки от 704 през 2017 г. на 407 на 2018 г., което е спад с 42 на сто. В същото време обаче се увеличава броят на задържаните артикули с 38 на сто до над 1.5 милиона през миналата година.

Най-много са хванатите цигари и играчки

Първи по брой задържани артикули са цигарите, които възлизат на 15% от общото количество задържани артикули.

След тях се нареждат играчките (14%), опаковъчните материали (9%), етикетите и стикерите (9%), както и облеклото (8%), сочат данните на ЕК.

Продуктите за ежедневно лично ползване в дома, като продуктите за грижа за тялото, лекарствата, играчките и електроуредите за бита, възлизат на почти 37% от общия брой задържани артикули.

Най-много фалшиви стоки идват от Китай

Китай продължава да бъде източник номер едно на стоки, нарушаващи права върху интелектуална собственост.

От Северна Македония са потеглили най-много фалшиви алкохолни напитки.

Турция е била главният източник на други напитки, парфюми и козметика.

Митниците на ЕС са засекли голям брой фалшифицирани часовници, мобилни телефони и аксесоари, мастилени касети и тонери, компактдискове и DVD дискове, етикети и стикери от Хонконг, Китай.

Индия е основен източник на компютърно оборудване менте, а Камбоджа – на цигари.

Фалшиви опаковъчни материали се внасят предимно от Босна и Херцеговина.

Загуби за милиарди за европейската икономика

Предишно изследване на ЕК показва, че фалшифицираните стоки причиняват на предприятията от ЕС загуби на преки продажби, възлизащи на 56 милиарда евро на година. Това се изразява в загуба на почти 468 000 работни места.

Ако към това се прибавят и съпътстващите ефекти върху другите сектори, общите загуби на преки продажби възлизат на 92 милиарда евро.

„Митническите служители в целия ЕС са се справили успешно с проследяването и задържането на фалшифицирани стоки, често опасни за потребителите. Тяхната задача е още по-трудна поради увеличения брой на малките пакети, които влизат ЕС в резултат на онлайн продажбите. Приоритети са и защитата на целостта на нашия единен пазар и митнически съюз, както и ефективното привеждане в изпълнение на правата върху интелектуалната собственост във веригата на международните доставки. Трябва да продължим да разгръщаме потенциала си за борба с фалшифицирането и пиратството.“ Това заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

Докладът на ЕК относно дейността на митниците за привеждане в изпълнение на правата

върху интелектуална собственост се публикува всяка година от 2000 г. насам Той се основава на данни, предадени на ЕК от митническите администрации на страните от ЕС. Те дават ценна информация, която подпомага анализа на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и помага на други институции, като например Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и ОИСР, да картографират икономическите данни и най-често използваните маршрути на фалшификаторите.

През ноември 2017 г. ЕК прие цялостен пакет от мерки за допълнително подобрение на прилагането и привеждането в изпълнение на правата върху интелектуалната собственост и за увеличаване на усилията за борба с фалшифицирането и пиратството.

През 2018 г. това бе последвано от нов план за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за периода 2018-2022 г., вече приет от Съвета.

Print Friendly, PDF & Email