20.06.2024

Фалитите на българските фирми растат с двуцифрен темп

Фалитите на българските компании растат с двуцифрен темп след пет години на спад. За 2018 г. увеличението е с 15.8 на сто в сравнение с 2017 г., а към края на юли тази година е 27 на сто спрямо същия период на миналата година.
Това поставя страната ни на второ място по ръст на несъстоятелността в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) след Хърватска, където увеличението на фалитите е 42.3 на сто. След нас са Полша и Сърбия. Във всички останали страни от ЦИЕ е отчетен спад на фирмените фалити. Това показват данните на международната компания за кредитно застраховане „Кофас“.
Въпреки двуцифрения ръст, в абсолютна стойност броят на българските компании обявили фалит не е голям и достига 360 фирми за 2018 г. Това е дял от 0.09% от общия брой дружества в страната.
Основните причини за ръста на несъстоятелност у нас са свързани с фалита на няколко ключови компании, както и с по-високата задлъжнялост на фирмите, увеличаването на заплатите, цикличността на икономиката, а в отделни случаи и недостатъчно добър мениджмънт, коментира Румен Шиков, който ръководи българския офис на „Кофас“.

Print Friendly, PDF & Email