09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Учители от гимназия „Райко Цончев“ гостуваха на Malone integrated college в Северна Ирландия

През изминалата седмица, в периода 28-29 юли учители от Гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич присъстваха на събитие за представяне на интелектуални продукти и работна среща на партньорите по Еразъм + проект: Мрежа Семейство-Училище (Family-School Network, 2020-1-IT02-KA201-079822). Събитието се проведе в Malone Integrated College – училище с мултикултурна, мултиетническа и мултирелигиозна среда, което се намира в Белфаст, Северна Ирландия. Темата бе „Въздействието на Еразъм + върху училищното общество“ и на него присъстваха учители, ученици, родители и заинтересовани лица от няколко образователни институции. По време на събитието партньорите от Северна Ирландия представиха работата си по внедряването на проекта в училищната среда, начините за ефективна комуникация между учители, родители и ученици, ползите от включване в проекти на Еразъм+. Ученици от Malone Integrated College споделиха личния си опит от училищният им живот, както и трудностите през, които преминават. Учители представиха личните си съвети относно изграждането на добри взаимоотношения между училището, учениците и родителите.
В проекта Family-School Network си партнират шест институции от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за мобилност.
Това е първи проект за Гимназия „Райко Цончев“, като партньор по Ключова дейност КА201. Характерно за проектите по тази дейност е създаването на интелектуален продукт.
Първият интелектуален продукт по проекта „Наръчник за учители“ е вече факт и той се състои от разработени методични материали, в резултат на проведено специфично методологично обучение на учители за развиване на умения за диалог със семействата на учениците за насърчаване обмена по Еразъм+.
Вторият интелектуален продукт, който е в процес на разработване се изразява в създаване на дигитална платформа за взаимодействие на семействата, чиито деца участват в мобилности за обмен по програмата.
„Инструменти за емоционална комуникация“ е третият планиран продукт, който предстои да бъде разработен, чрез създаването на видео-разкази от участниците по време на мобилностите.
Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/FSNBulgaria

Print Friendly, PDF & Email