20.06.2024

Училищата и детските градини в Добрич са готови да посрещнат учениците

Няма недостиг на учители
Добрич е в готовност за откриването на новата учебна година в 11 детски градини, които се помещават в 17 сгради, и в общинските училища..
”Запазва се броят на първокласниците – 610, разпределени в 27 паралелки, при 611 деца в 29 паралелки през миналата учебна година. Най-много паралелки 1 клас – 4, има в СУ „П. Р. Славейков“. В останалите училища паралелките с първокласници са 1, 2 или 3
В две училища има маломерни паралелки – спортното училище и в училище „Никола Вапцаров“. Тази година в училище „Никола Вапцаров“ само паралелката на първокласниците не е маломерна”, каза зам.-кметът д-р Емилия Баева.
„Няма недостиг на учители в училищата. Направени са необходимите ремонти, проверени са отоплителните системи. Голям ремонт тече все още в спортното училище и в Центъра за подкрепа на личностното развитие (ученическото общежитие), а докато се  ремонтира ученическото общежитие, учениците от него ще бъдат настанени в база на Висшето училище по мениджмънт”, добави тя.
Общината, със собствени средства, прави ремонт на здравните кабинети не само в общинските, но и в държавните училищата, каза още зам.-кметът. „Имаме една амбициозна идея за следващата година – да снабдим всички здравни кабинети с компютри и да им осигурим връзка със спешните кабинети в болницата, така че, ако има някакъв проблем, сестрата веднага да може да получи съдействие, докато изчаква линейка“, поясни д-р Баева.
2 045 деца, разпределени в 86 групи, ще се обучават в детските градини в Добрич през новата учебна година. Броят им, в сравнение с предходната година, намалява. Тогава те са били 2 174, разпределени в 88 групи..
482 са децата, които ще прекрачат за първи път прага на детската градина.
Като много положителна стъпка д-р Баева отчита обединяването на някои от детските градини. „Понякога в една от двете сгради броят на децата намалява, но пък в другата се увеличава и така общият брой на малчуганите не се променя съществено. 
Освежени и ремонтирани са всички детски градини. Изключение са две, които са нямали нужда от обновяване”, обясни тя.
Д-р Баева припомни, че през това лято детските градини в Добрич не преустановиха дейността си. В някои от сградите са правени малки ремонти, без да се стига до затварянето им. „Надявам се родителите да проявят разбиране, тъй като на някои места се налага за кратко дейността да се преустанови“, уточни тя и добави, че и родители, и персонал са останали доволни от решението детските градини и яслите да останат отворени през лятото. „Успяхме да осигурим и заместници, за да може  персоналът безпроблемно да използва полагаемия си отпуск. Това се оказа добра възможност за студенти, част от които ще останат да работят за постоянно или по заместване и в бъдеще“, каза още зам.-кметът.
По-големи ремонти са правени в няколко детски градини. В детска градина №12, в сградата по ул. „Вардар“, е направена нова ограда. Готова е сградата и на детска градина №10, а по проекти предстоят ремонти в още две детски градини – № 23 „Звездица“ и №32 „Зорница“.
„Всички детски градини са осигурени с необходимия персонал. В наличност са нужните учебни помагала. Проверени са отоплителните системи на сградите”, добави Баева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email