07.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ученици разиграха съдебен процес в Районния съд в Балчик

Симулативен съдебен процес, запознаване с дейността на съдебната администрация и срещи с магистрати бяха проявите, подготвени за посетителите в Деня на отворените врати в Районния съд в Балчик, който премина под наслов „Открито за съдебната власт“. В Съдебната палата гостуваха ученици от единадесети клас на средно училище „Христо Ботев“.
Девет от тях представиха симулативен процес по гражданскоправен казус от Закона за собствеността, свързан с нарушаването на обществения ред от собственик на апартамент в етажна собственост, с грубото му и нетолерантно отношение към съседите. Учениците влязоха в ролите на съдия, съдебен секретар, ищец, ответник, адвокати и свидетели. Участниците бяха приветствани от съдия Галин Георгиев и отличени с грамоти от председателя на Районния съд Даниела Игнатова. Представеният симулативен процес даде повод на съдия Игнатова да напомни на гостуващите младежи, че правото на лична свобода, личен избор и личен живот свършва там, където започва свободата на друг човек, че следва да се проявява уважение към другите и да се зачитат техните права.
Денят на отворените врати продължи с посещение в деловодството на Районния съд Балчик, където съдия Игнатова запозна учениците с видовете дела, които се разглеждат в съда, начина на тяхното администриране, организацията на работа на съдиите и съдебните служители. Разговорът с младежите продължи в заседателната зала с обсъждане на поставени от тях въпроси за правата и задълженията на гражданите, наказателната отговорност, задълженията на съдиите, прокурорите и адвокатите.
Районният съд в Балчик изказва благодарност към директора на СУ „Христо Ботев“ и преподавателя в училището Светла Атанасова за оказаното съдействие при организирането на Деня на отворените врати, както и на прокурор Цветелина Куманова, която бе гост на събитието.
Специална благодарност за проявената отговорност и отличната подготовка е отправена и към участниците в симулативния процес–Мирела Тодорова, Паолина Цонева, Даниел Станев, Цветомир Гарабедов, Васил Георгиев, Даниел Георгиев, Георги Анастасов, Джан Адем, Маринела Тодорова.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email