18.04.2024

Ученици  разиграват в съда в Добрич процес за домашно насилие

Кои са органите на съдебната власт, какви са функциите на съдиите, прокурорите и следователите, как протичат съдебните производства – това бяха част от въпросите, обсъдени с ученици от 11-и и 12-и клас в средно училище „Любен Каравелов“, които посетиха Окръжния съд в Добрич.

Младите хора имаха възможност да разговарят със съдия Павлина Паскалева от Търговското отделение на съда. Тя обясни кои дела са подсъдни на районните и кои на окръжните съдилищата. Разясни как се образуват съдебните производства и каква е разликата между граждански, наказателни и административни дела. Внимание бе отделено на правата на децата при участието им в съдебни процедури, на задълженията на свидетелите и ролята вещите лица. Пред младежите беше представен пример за дело с голям материален интерес, образувано по иск за изплащане на обезщетение на пострадал при пътнотранспортно произшествие.

В разговора с учениците съдия Паскалева сподели, че “Любен Каравелов“ е учебното заведение, в което и тя я е завършила средното си образование и разказа за решението си да стане съдия, за своята работа като магистрат, за трудностите на професията.

В края на срещата младежите бяха поканени да разиграят импровизиран съдебен процес и успешно изпълниха ролите на страни по дело за домашно насилие.

Срещата с учениците беше организирана в рамките на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която Окръжният съд и училище “Любен Каравелов“ са партньори. ДТ

Print Friendly, PDF & Email