19.06.2024

Ученици проведоха наказателен процес за открадната банкова карта

Представяне на симулативен съдебен процес, срещи с магистрати и съдебни служители, запознаване с работата на съдебната охрана – това бяха проявите, които Окръжният съд в Добрич предложи на посетителите в Деня на отворените врати. Участваха ученици от две добрички училища – частната професионална гимназия „Райко Цончев” и средно училище “П.Р. Славейков“. Гости на съда бяха и младежи от град Иванич, Хърватия, които са на посещение в Добрич в рамките на проект, изпълняван в партньорство с гимназия „Райко Цончев“, финансиран по програма „Еразъм +“.
В най-голямата зала на съда беше представен симулативен процес. Разиграно бе наказателно производство, образувано по обвинение за използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра и кражба. В ролите на съдебен състав, прокурор, адвокат, подсъдима и две пострадали лица влязоха ученици от гимназия „Райко Цончев“. Младежите пресъздадоха съдебното дело, произнесоха осъдителна присъда и изложиха мотивите, с които подсъдимото лице е признато за виновно по повдигнатото му обвинение. Симулативният процес беше подготвен със съдействието на съдебните помощници в Окръжния съд Венцислава Печанска и Хараламби Димов.
На всички участници в процеса бяха връчени грамоти и награди от Окръжния съд. Те получиха и одобрението на публиката, която дълго ги аплодира. Поздрави към младежите отправи зам.-председателят на съда и ръководител на Наказателното отделение съдия Петър Монев. „Впечатлен съм от представянето ви и показаните юридически знания”, заяви съдия Монев. Висока оценка за работата на учениците даде и председателят на съда Галатея Ханджиева. Тя изрази надежда, че, наблюдавайки делото, зрителите в залата също са получили по-добра представа за процеса на правораздаване. В разговор с гостите от Хърватия стана ясно, че повечето от тях влизат в съдебна зала за първи път и с интерес са наблюдавали симуливния процес.
Административният секретар Тошка Иванова представи на учениците професията на съдебния служител. Тя запозна младежите със задълженията на деловодителите, секретарите, съдебния архивар призовкарите. „Работата на съдебните служители е отговорна, те подпомагат осъществяването на правораздавателния процес”, посочи тя.
Младежите разговаряха и с началника на областното звено „Охрана“ Стоян Стоянов, който разясни как се осъществява охраната и редът в съдебните сгради, какви са правилата при конвоиране на задържани лица. Пред гостите бяха показани помощни средства, с които разполагат служителите на съдебната охрана – белезници, пистолети, защитни жилетки, тейзър. Той обърна внимание, че се увеличава броят на делата срещу млади водачи за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.Денят на отворените врати в Окръжния съд в Добрич премина под наслов „Открито за съдебната власт“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email