26.05.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ученици от Шумен и Нови пазар се включиха в еко уроците на РИОСВ по повод Деня на Земята

Иглолистна фиданка засадиха учениците от 3а клас в двора на СУ „Панайот Волов“ в Шумен. В урока, с който продължи инициативата на шуменската екоинспекция, третокласниците коментираха кои са най-големите замърсители на атмосферния въздух. Разделени на два отбора, те нарисуваха с послание, своето виждане за опазване на околната среда чиста.
В проявите за Деня на Земята се включиха и ученици от 6 и 7 клас на СУ „Васил Левски“ в Нови пазар. Децата от кръжока по „Природни науки“ и по „Технологии“ гостуваха в регионалната инспекция и разгледаха лабораториите на специалистите от Регионалната лаборатория към ИАОС. Те наблюдаваха процеса за анализиране на проби от подземни води за определяне на амоний и желязо и измерването на катиони и аниони във води посредством йон хроматографска система.
Преди ден и десетокласниците от СУ „Йоан Екзарх Български“, представители на Съвета на хуманитаристите в училището и преподаватели засадиха фиданки в двора на училището. Към тях се присъединиха и гости на училището от националната програма „Иновации в действие“ и представители от партниращи училища от страната. В актовата зала пък експерти от шуменската екоинспекция разговаряха с присъстващите по проблемите на околната среда в световен мащаб.

Print Friendly, PDF & Email