19.04.2024

Ученици изработиха Вечен календар

Младежи и преподаватели от градовете Шумен, Исперих, Добрич и село Росен – община Созопол, изработиха на „Вечен календар” в Младежкия център в Добрич..
Дейността се реализира в партьорство с финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“ в града.Участниците заявиха, че вечният календар е нужен, за да подредят
ежедневните си задачи и за да планират и добре да организират ангажиментите си. ДТ

Print Friendly, PDF & Email