09.06.2023

.

Учебни стрелби ще се проведат в района на Шабла

На основание Постановление на МС № 135/13.06.1996 г., Ви уведомяваме, че за времето от 12:00 ч. на 05.06.2023 г. до 22:00 ч. на 08.06.2023 г. (резервни дни – 09.06.2023 г. и 10.06.2023 г.) в района на зенитен полигон на ВВС – Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведат стрелби с военни формирования.
През указания период над населените места източно от град Добрич ще се извършат полети с военни самолети и вертолети, някои от които на малки височини.
С цел недопускане на инциденти по време на стрелбите ще бъдат активирани в съотвествие с чл. 4, ал. 1 от ПМС № 44 / 19.03.2010 г. опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия, както следва :
– На 05.06.2023 г. – опасна зона D – 312 ;
– На 06.06.2023 г. – опасни зони D – 312 и D – 313 ;
– На 07 и 08.06.2023 г. (резервни дни – 09.06.2023г. и 10.06.2023г.) – опасни зони D – 312, D – 313 и D – 314.
Апелираме населението на община Шабла да запази спокойствие при провеждането на полети и стрелби с използването на артилерийско, ракетно, зенитно-ракетно и авиационно въоръжение.

Print Friendly, PDF & Email