30.05.2024

Увеличиха парите за хранене в детските градини във Варна

С над 30% повече средства за изхранване на децата в детските градини са заложени в договора за 2023 година на Община Варна и „Училищно и столово хранене“ ЕАД, което е ангажирано с услугата. Това съобщиха от общинската дирекция по образование и младежки дейности за Moreto.net.
Според разписаните условия в контракта за услугата за хранене за един ден на едно дете се заплащат 10,21 лв. с ДДС, за дете със специален хранителен режим – 13.13 лева с ДДС, а подкрепителната закуска за децата в подготвителните групи струва 0.77 лева с ДДС.
При 21 работни дни месечният разход за едно дете е:

 • за деца до 7-годишна възраст 214,41 лв. с ДДС;
 • за деца със специален хранителен режим 275,73 лв. с ДДС;
 • подкрепителна закуска 16,17 лв. с ДДС.
  Финансирането се извършва от държавни стандарти и собствени приходи на общината, в съотношение 78 на сто към 22 на сто (по данни от отчета за 2022 г.).
  Увеличението на параметрите на договора за 2023 г. за услугата хранене е с 31,7 на сто спрямо същите показатели от договора за 2022 г. Повишението е с 14,8 на сто повече спрямо размера на годишната инфлация от 16,9 на сто, обявена от НСИ за 2022 г.
  Отпадането на таксите за детските градини и постоянно растящите цени на хранителни продукти не се отразяват на качеството на храната в менюто на децата в детските градини. Терминът „икономии“ е неприложим що се касае до храненето в общинските забавачници, категорични са от „Ученическо и столово хранене“. Дружеството приготвя храната за децата от общинските детски градини. Това става съгласно рецепти от „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7-годишна възраст“, одобрен от МЗ и съгласно редица нормативни документи за целта, посочиха още от УСХ.
  „Изписването на хранителните продукти, вложени в ястията, ежедневно се извършва в т. нар. „калкулационни ведомости“, които подлежат на ежедневен контрол от наша страна и от страна на директорите на детските градини“, казаха още от дружеството за Moreto.net.
  Издръжката на децата в детските градини се осигурява от държавни стандарти и местни приходи. С отмяната на таксата за ползване на детска градина от 2022 г. е въведен нов държавен стандарт за издръжка на дете, който към 31.12.2022 г. и за първото тримесечие на 2023 г. е 848 лв. за едно дете за една година.
  Съгласно отчетните данни за 2022 г. за издръжка на детските градини е изразходвана сумата 7 280 000 лв., в т.ч. от държавен стандарт 4 476 000 лв. и от местни приходи 2 804 000 лв. или 61 на сто към 39 на сто.
  Средствата за издръжка се използват за заплащане на вода, горива и електроенергия, закупуване на минерална вода за децата, хигиенни, канцеларски материали, СОТ, пране, текущи ремонти и други разходи, съгласно поетите ангажименти по сключените договори от детските градини в ролята им на възложители по Закона за обществените поръчки.
Print Friendly, PDF & Email