09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Търг за отдаване под наем на земеделски земи

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване (пасища, мери и ливади) за стопанската 2022/2023 година ще се проведе на 20 юли от 10.00 часа в зала № 363 на Община Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
До участие в тръжната процедура се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Документация се получава в стая 370 след предварително заплатена такса – на касите в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или по банков път. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в информационния център на общината в срок до 16.00 часа на 19 юли.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 27 юли от 10.00 часа в зала № 363 на общинската администрация. Пълните условия за участие в тръжната процедура са публикувани на официалния сайт на Община Шумен. Допълнителна информация може да се получи на телефон 054/ 857 710 в общинската администрация.

Print Friendly, PDF & Email