22.07.2024

Търговският регистър отказа да впише новия борд на ВиК-Добрич

Управителният орган на водното дружество изпълни съдебното отстраняване на скандалния директор Тодор Гикински, но го направи зам.-председател на същия. Решенията от последното заседение не са узаконени, защото не е спазена процедурата по промените, а документите не са окомплектовани по надлежния ред
Търговският регистър отказа вписването на новия борд на директорите на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД. Отказът визира всички решения, гласувани от управителния орган в края на миналата седмица, визиращи отсвобождаването от длъжност на Тодор Гикински – в изпълнение на съдебно решение, определяне на нов изпълнителен директор, произвеждането на Тодор Гикински от член на борда на директорите в зам.-председател на същия, научи ексклузивно в. „Добруджанска трибуна“. Причината за това – неспазване на задължителните по закон изисквания при и след вземането на решенията, както и неокомплектоване на нужните документи.
В петък досегашният зам.-председател на борда на директорите на ВиК – Саркис Караджиян, депозира лично в Търговския регистър протокол от проведеното заседание на управителния орган на дружеството. От него става ясно, че същият ден по-рано, бордът на директорите е провел заседание и на него са взети няколко решения.
Първо – отстранен е от длъжността изпълнителен директор на водното дружество Тодор Гикински. Същото се наложи след потвърдено на втора инстанция съдебно решение заради повдигнато обвинение на същия за престъпление от общ характер. Припомняме, че в началото на годината след журналистическо разследване на в. „Добруджанска трибуна“ и електронното издание rns, се установи, че служители на ВиК-Добрич са забентили река Батовска и по тръба от нея доставят вода до близката помпена станция, която пък захранва чешмите на квартал в Добрич и на всички села от Батово до Добрич. Акцията била ръководена лично от Тодор Гикински, който по това време е изпълнителен директор на водното дружество. Проверката, извършена от прокуратурата изцяло потвърди данните от журналистическото разследване.

На Гикински е повдигнато обвинение за извършено престъпление в качеството му на длъжностно лице и Районна прокуратура Добрич поиска, а Районният съд Добрич определи мярка за процесуална принуда спрямо него „отстраняване от длъжността изпълнителен директор“.
Второто решение на борда на директорите на ВиК е определяне на нов изпълнителен директор. Като такъв е гласуван досегашният зам.-председател на управителния орган на дружеството – Саркис Караджиян. Той е представителят на ВиК-Бургас, чиито са 25% от акциите на добричкото водно дружество.
Трето – на негово място, като зам.-председател на борда на директорите е гласуван Тодор Гикински.
Доколко по същество тази ротация фактически променя управлението на дружеството, тепърва предстои да се изясни.


От ВиК-Добрич, не можаха да уточнят защо произвеждат члена Гикински в зам.-председател на борда на директорите. И дали това е демонстрация в подкрепа на войводата от санданско село, още повече, че според същите разследването и отстраняването от длъжност на Гикински е комплот.
За сведение на същите и на читателите ни сме длъжни да уточним, че съдията, който на втора инстанция потвърди мярката „отстраняване от длъжност“ на Тодор Гикински е същият, който отказа да удовлетвори искането на САЩ за екстрадиция на Желяз Андреев. Добричлията бе обвинен, че докато работел във фирма зад Океана, нарушил търговското ембарго между САЩ и Сирия. Във времето се оказа, че съдията е взел законосъобразно решение въз основа на реална преценка на обективните обстоятелства по искането. Половин година по-късно лично премиерът Бойко Борисов съобщи пред журналисти, че САЩ официално са оттеглили искането за екстрадицията на Желез Андреев.
По отношение на „комплота“, чиято жертва се явявал Гикински, може да зачетем определението, с което той е отстранен от длъжността изпълнителен директор на ВиК-Добрич.
В него пише: „От една страна, налице е обвинение за умишлено от общ характер престъпление по чл.353ж от НК, предполагаемо извършено от жалбоподателя във връзка с работата му-при упражняване на правомощия, произтичащи от длъжността „Изпълнителен директор“ на „***“АД-гр.. Касае се за формално престъпление-такова на просто осъществяване, чиято съставомерност не зависи от настъпването на каквито и да било общественоопасни последици. Независимо от това следва да се отбележи, че една от целите на продължаващото разследване е да провери и тезата за евентуално допуснатото неправомерното подаване на вода директно от река *** към водопреносната система на областта и битовите потребители.


От друга страна, наличната служебната зависимост на основните свидетели по делото-работници и служители в акционерното дружество, както и данните за оказано от страна на жалбоподателя давление във връзка с показанията на някои от тях, указват, че заеманата от Г. длъжност създава пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.“
По-рано вчера Търговският регистър отказа вписването на решенията на борда на директорите на ВиК-Добрич, тъй като управляващите дружеството очевидно не могат да схванат, че законите в държавата важат за всички, включително и за тях и все някога трябва да започнат и сами да ги спазват.

Print Friendly, PDF & Email