18.04.2024

Три приоритета обяви кметът на Добрич Йордан Йорданов в управленската си програма за мандата

Той представи и екипа си
„В управленската програма за мандат 2023–2027 г. сме заложили три основни приоритета”, заяви на пресконференция в петък кметът на община град Добрич Йордан Йорданов.
Първият приоритет е ускоряване на икономическото развитие на Добрич – това е дългосрочен план. „Акцент е изграждането Индустриалния парк, който ще привлече нови инвеститори – малки, средни и големи, и ще разкрие много нови работни места. Проектът е по Плана за възстановяване и устойчивост. До 16 ноември беше срокът, подадохме всички документи, очакваме оценките и класирането до юни т.г.”, обясни Йорданов. Вече има проявен интерес от компании, добави той.
Вторият приоритет е съхранение и развитие на човешкия капитал и гражданите на Добрич. „Ще осигурим политиката от предишните мандати за обновяване и усъвършенстване на образователната среда, социалните и здравните услути, което да е положително за децата на Добрич и за служителите, които работят за тях. Одобрени сме за много проекти за ремонти на детски градини и училища”, заяви кметът.
Осигуряване на устойчиво, енергийно ефективно и опазващо природата развитие на общината е следващият приоритет. Тук са заложени ремонт на централната пешеходна зона, благоустрояване на улици и вътрешноквартални пространства, довършване изграждането на канализацията и подмяната на водопровода в квартал „Рилци”, подмяна на уличното осветление с енергийно ефективно, закупуване на нови електробуси, разширяване на Синята зона, изграждане на квартални паркинги и подобряване състоянието на съществуващите междублокови паркинги, създаване на нови паркове и нови детски площадки в кварталите, подобряване на транспортната схема..
Йордан Йорданов обясни, че ремонтът на центъра ще започне скоро. „Изпратили сме възлагателните писма на фирмата-изпълнител .Очаква се те да представят план-график за дейностите. Ремонтът на центъра ще започне от площадите „Свобода” и „Възраждане”, а не от „Стара къща”, обясни кметът. „За премахването на дърветата има точна и ясна процедура, съгласувана с РИОСВ, За всяко премахване ще бъде издавана заповед”, добави той.
„Ще се наложи да предложим и непопулярни мерки в началото на мандата.
Предстои актуализация на местните данъци и такси, тъй като такава не е правена от 15 години в община Добрич. Наредбите за тях ще бъдат обявени за публично обсъждане. Даваме 3 месеца на Общинския съвет, който ще има възможност да си избира комисии, след това да започнем обща работа. Приемането на новите тарифи трябва да стане до 30 ноември т.г. Предвиденото увеличение на местните данъци и такси ще влезе в сила от 1 януари 2025 г. Основният данък за всяка община е данък сгради, като идеята е данъчната оценка на недвижимите имоти да бъде около 50% от пазарната им стойност, а не около 30%, както е сега”, обясни Йорданов.
„Разширяването на Синята зона в следващите месеци ще бъде предложено на Общинския съвет. Във всички градове тези зони са широкообхватни”, каза още кметът
„На заседание на Националното сдружение на общините, на което бях и лектор проектие през новия програмен период, кметовете обсъдихме съдбата на проектите, които общините подадоха в края на 2023 г. Първоначално община Добрич подаде 3 проекта – канализацията в квартал „Рилци”, ремнт на 17-а детска градина, изграждане на подпорна стена на „Христо Ботев”. Впоследствие нещата се промениха. В движение трябваше да добавяме още проекти. Добвихме и готови проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Те попаднаха обаче в плана за общините на държавния бюджет. Общата сума на одобрените проекти за община Добрич е 86 млн. лв. Засега списъкът е индикативен, ше бъде реален, когато подпишем споразуменията с регионалното министерство. Срокът за реализация на проектите е 2 години”, обясни кметът.
„Докладните, внесени от общината, не се разглеждат от комисиите на Общинския съвет по същество навреме, поне от протоколите, които гледах за заседанието на Общинския съвет във вторник”, сподели Йорданов. „Важно е тези докладни да се разгледат по същество, защото те са важни за града”, добави той.
Кметът подчерта, че ще работи за постигането на целите заедно със своя екип. Йордан Йорданов ще разчита на четирима нови заместник-кметове през третия си мандат – за финансите ще отговоря Станка Николова, за сектор „Устройство на територията” – Мирослав Игнатов, за „Хуманитарни дейности” – Владимир Трендафилов, заместник-кмет „Стратегическо развитие и икономика” е Павел Павлов, в чийто ресор попадат европейските проекти, общинските дружества, търговията, транспортът, спортът и др.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email