02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Тревога: Защо изсъхват полезащитните пояси в Добруджа?

На 1 юни ще се обследват ясеновите полезащитни пояси на територията на Държавно горско стопанство – Генерал Тошево. Дърветата там продължават да съхнат, отчитат лесовъди от общината на среща с експерти по повод състоянието на ясените.
Горските специалисти са категорични, че съхненето е необратимо и трябва да се предприемат спешни мерки, за да се спре разпространението му и да започне възстановяване на тези важни за цяла Добруджа и земеделието на Североизток съоръжения.
Проблемът с ясените е от две години, като първоначално се наблюдава суховършие и частично съхнене на територията на Държавно ловно стопанство – Балчик. През миналата година част от засегнатите пояси там са изсечени. Постепенно обаче съхненето обхвана нови територии и в съседни общини на Добричка област. По поясите там учените откриват няколко вида вредители по дърветата и високо вирулентен патоген, който е изолиран в Румъния и Сърбия.
За горските експерти е важно да се вземе бързо решение, защото с промяната в климата и намаляване на валежите, част от дървесните видове постепенно ще отпаднат и трябва да бъдат заменени от по-сухолюбиви.
Проблемът не е само регионален, необходими са средства за презалесяване, за да може поясите да бъдат възстановени в рамките на година след премахване на изсъхналите дървета, смятат лесовъдите от Североизтока. Част от поясите ще бъдат възстановени със средства по два големи проекта по програма Life – „Горите на Североизтока“ и „Земите и горите на орела“.
Първите полезащитни пояси в Добруджа са засадени в землището на село Карвуна през 1936 – 1939 г. под ръководството на румънски лесовъди. По-късно през 50-те години започва изграждане на цялостна полезащитна мрежа, която да опази чернозема на Североизток от ветровата и водната ерозия, сушата и суховеите. Наблюденията установяват, че благодарение на горските съоръжения добивите от основните полски култури се повишават от 15 до 30 %, а в дългосрочен план допринасят за опазване на почвите.

Print Friendly, PDF & Email