19.10.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Теглим 20 млн. лева кредит за улици

Шуменският Общински съвет одобри списъците с улиците, които ще бъдат ремонтирани с дългосрочен кредит в размер на 20 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към ремонт на улици и обновяване на междублокови пространства в града, както и за рехабилитация на уличната мрежа в селата. С цел да бъдат удовлетворени постъпилите над 100 искания за подобряване на инфраструктурата в Шумен и населените места в Общината, работни групи от общински съветници, представители на администрацията, външни специалисти и граждани определиха критерии и днес предстои да бъдат гласувани окончателните списъци с улиците и междублоковите пространства, които ще бъдат рехабилитирани със средства от инвестиционния заем. Решението беше взето на извънредна сесия. “За” гласуваха 37 съветници, “Против” – 2.

Print Friendly, PDF & Email