24.07.2024

Театрални постановки 30.09 – 06.10

30 септември, 09.30 ч., 10.30 ч.

Място: Държавен куклен театър „Дора Габе“

Спектакли „Вълкът и седемте козлета“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“

Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“

30 септември, 19.00 ч.

Място: Драматичен театър „Йордан Йовков“

Спектакъл „Боряна“ от Йордан Йовков на Драматичен театър „Йордан Йовков“

Режисьор Стефан Спасов

Участват: Велизара Петкова, Владимир Трендафилов, Красимир Демиров, Филип Янев, Валери Марков, Валентин Андреев, Димитър Петров, Любов Николова, Татяна Христова

Организатор: Драматичен театър „Йордан Йовков“

6 октомври, 11.00 ч.

Място: Държавен куклен театър „Дора Габе“

Спектакъл „Таласъмът Тропалан“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“ Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“

Print Friendly, PDF & Email