15.04.2024

СTEM център за природни науки, изследвания и иновации бе открит в средно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево

Преобразувана е бивша работилница
В четвъртък официално бе открит STEM център за природни науки, изследвания и иновации в Средно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево.
На тържественото събитие присъстваха кмета на Община Генерал Тошево г-н Валентин Димитров, Диана Петрова – старши експерт по природни науки към РУО гр. Добрич, представители на общински институции, представители на бизнеса, общественици, учители, бивши и настоящи ученици на училището, и др.
Просторният STEM център, който се помещава в сградата на бившата работилница към училището, е изграден със средства по националната програма за „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, като целта на екипа от средното училище е създаване на иновативна модерна училищна среда, целяща подготовката на бъдещи специалисти в сферата на дигиталните технологии, математика, биология, химия и физика. Новооткритият STEM център е със съвременно оборудване и обзавеждане, което преобразява сградата с модерно „разчупено“ пространство, пригодено за учене чрез преживяване, създаване и експериментиране, осигуряващо комфорт за неформално общуване на учениците. На разположение на учениците на двата етажа на сградата има интерактивна зала за обучения, семинари и други събития, виртуална и практическа лаборатории, творчески кът и зони за занимания по интереси и отдих. Домакините нагледно показаха, че STEM центърът по природни науки, изследвания и иновации ще даде възможност на учениците да работят в напълно нова за тях среда, и в същото време подходяща за учене и пребиваване в училище.
В създадената технологична образователна среда чрез нови методи на преподаване ще се осъществява проектно-базирано обучение, в което ще се включат и представители на местния бизнес – партньори по проекта.
Стойността на проекта е 280 000 лв., като 220 000 лв. са осигурени по националната програма, останалите 60 000 лв. са собствено участие обяви директора на учебното заведение. Госпожа Радка Йорданова добави, че почти половината от тази сума е отпусната от Община Генерал Тошево. Част от средствата са събрани чрез тематични базари, изложби и дарения.
Чрез новоизграденият STEM център ще се предостави възможност на децата да развият умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда, както и повишаване на качеството на образование в община Генерал Тошево.

Print Friendly, PDF & Email